Monday, 17/05/2021 - 01:52|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Nguyễn Du

Sơ đồ thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả; Hƣớng dẫn tổ chức, cá nhân nộp thủ tục hành chính mức độ 4; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; Đường dây nóng hỗ trợ tổ chức cá nhân nộp thủ tục hành chính mức độ 4 Ngành Giáo dục và Đào tạo

Thc hiện Quyết định s402/QĐ-UBND ngày 19/02/2021 ca UBND tỉnh Thái Nguyên vvic công b danh mc dch vụ công trc tuyến mc độ 4 ca các cơ quan Nhà nƣớc tỉnh Thái Nguyên, SGiáo dc và Đào tạo thông báo Sơ đ thc hiện vic tiếp nhận và trkết quả; Hƣng dẫn tổ chc, cá nhân np thtc hành chính mc đ4; Danh mc thtc hành cnh tiếp nhận và trkết ququa dch công trc tuyến mc đ4; Đƣng dây nóng htr tổ chc cá nhân np thtc hành chính mc độ 4 Ngành Giáo dc và Đào to.

(Có các phbiu gim)

Đnghị các tổ chc, cá nhân tăng cƣng  thc hiện dch vcông trc tuyến mc độ 4 nhằm thuận lợi trong việc tiếp nhận và trkết quh sơ thtục hành chính, đy mnh cải cách thtc hành chính, tra cu thông tin nhanh chóng, gim thi gian xlý h sơ, to điu kiện kim soát các công vic của lãnh đạo giao đối với cán bcông chc, viên chc trong thc thi nhim vụ.

Yêu cu các phòng GDĐT và c đơn vtrc thuc tchc trin khai thc hin tuyên truyn ti toàn thn bcông chc, viên chc nm đƣc quy trình thc hin vic giải quyết th tục hành chính trc tuyến mc đ4, h trtchc, cá nhân thc hin khi có yêu cu.

SGiáo dc và Đào tạo thông báo tới các tchc, cá nhân, c phòng

GDĐT và các đơn vtrc thuc triển khai thc hin./.

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 80
Tháng 05 : 1.845
Năm 2021 : 15.610