Với những công sức của thầy và trò trường THCS Nguyễn Du, kết quả đạt được thật xứng đáng cho những ngày khổ luyện